Fitchburg Historical Society's new program - mng-sen